Cryo-Save logo CryoSave

Односи со
инвеститори

Зборувај со стручно лице! Контактирајте не нa + 38971389717

Cryo-Save, водечката интернационална банка за матични клетки и најголемата семејна банка во Европа, е основана како групација за здравствени услуги со фокус на собирање, обработка и чување на човечки возрасни матични клетки. Cryo-Save веќе има зачувани повеќе од 250.000 примероци од крв и ткиво од папочна врвца од новороденчиња.

Cryo-Save е излистана компанија на берзата NYSE Еуронекст Амстердам (тикер: Cryo) и е профитабилен и генерирачки бизнис кој плаќа дивиденда. Cryo-Save има високо рангиран бизнис модел со добар оперативен механизам.

Во тоа да се биде водечка интернационална семејна банка за матични клетки, Cryo-Save ја препознава својата одговорност за проактивно да придонесе во градење на знаење и експертиза во полето на апликација и истражување на возрасни матични клетки. Образовната програма на Cryo-Save има за цел да ја зголеми глобалната свесност за терапија со матични клетки и потенцијалот на регенеративната медицина меѓу здравствените работници и локалните заедници. Оваа едукација ги обезбедува основите за одржлив развој на Cryo-Save; раст на големината на пазарот и удел во пазарот на постоечките пазари.