Cryo-Save logo CryoSave

Стандарди
и безбедност

Плаќање на рати! Кликнете овде!

Cryo-Save се стреми да осигура дека сите негови објекти ги исполнуваат највисоките стандарди за квалитет. Сите лаборатории на Cryo-Save се должни да ги достигат или надминат националните и интернационалните наметнати правни стандарди во оваа високо регулирана индустрија.

Со цел и дополнително да ги осигураме нашите клиенти, ние се стремиме да ги обезбедиме и незадолжителните акредитации како ISO 9001:2008 и AABB кои што не се во конфликт со националните правни барања. Нашата порака до клиентите е дека со изборот на Cryo-Save за чување на матичните клетки од Вашето дете, правите безбеден и сигурен избор.