Cryo-Save logo CryoSave

Зошто сега да зачувате?


Нарачај инфо пакет Кликнете овде!

Матичните клетки од крв и ткиво од папочна врвца имаат уникатни особини:6

  • Тие се стари максимум девет месеци и сеуште не се погодени од процесот на стареење. Имаат потенцијал да се делат и диференцираат за специфични функции подобро и побрзо од другите адултни матични клетки.
  • Помала е веројатноста да предизвикаат компликации при алогена трансплантација (од донор на пациент) од другите адултни матични клетки.
  • Заштитени во матката на мајката од многу вируси и инфекции од надворешниот свет, помала е веројатноста да бидат контаминирани или афектирани од болести.

Уште поспецифично, матичните клетки од ткивото од папочната врвца имаат уникатна способност да:

  • Се угнездат на местото на повреда и ја потпомагаат регенерацијата кога ќе се инјектираат интравенеозно.
  • Се трансформираат во различни клетки, вклучително клетки на масно ткиво.
  • Пројавуваат антиинфламаторни и имуносупресивни карактеристики, важни карактеристики кај автоимуните заболувања и инфламаторни стадиуми на различни болести.