Cryo-Save logo CryoSave

Нашите услуги

Плаќање на рати! Кликнете овде!

services_overview_blurb-2.jpg

По раѓањето, како почнуваме да растеме, групите на матични клетки кои може да се најдат во крвта од папочната врвца почнуваат да се менуваат.
Папочната врвца, богат извор на матични клетки, во повеќето случаи едноставно се фрла. Затоа, времето на раѓање е единствена можност да се направи колекција на овие уникатни клетки. Криопрезервацијата овозможува клетките да бидат сочувани за идна употреба.
Прочитај повеќе

Криокорд

Презервација на матични клетки од крв од папочна врвца

 • Чување на крв од папочна врвца
 • Обезбеден кит за колекција
 • Презервација со користење на врвна технологија
 • Непосредно процесирање
 • Чување на температура под -170°C во криопрезервација
 • Уникатна идентификација на примерокот
 • Чување до дваесет и пет години

Криокорд+

Презервација на матични клетки од крв и ткиво од папочна врвца

 • Зачувување на крв од папочна врвца и дополнително чување ткиво од папочна врвца
 • Обезбеден кит за колекција
 • Презервација со користење на врвна технологија
 • Непосредно процесирање
 • Чување на температура под -170°C во криопрезервација
 • Уникатна идентификација на примерокот
 • Чување до дваесет и пет години

Програма за бесплатна семејна донација

Како услуга за јавноста, Cryo-Save ја нуди Програмата за бесплатна семејна донација, преку која без никаков финансиски надомест на семејствата со член кај кого е дијагностицирарано тешко заболување кое може да се третира со матични клетки, им се нуди да ги зачуваат матичните клетки од папочната врвца од нивните новородени за потенцијален третман на болниот член.